Villa Szobránc

OZ Villa Szobránc vzniklo v roku 2018 s cieľom prehĺbiť záujem o regionálne dejiny, zvyky, tradície, podporovať dobrovoľnícke a environmentálne aktivity

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Retro 1.máj 

Podujatie realizované 1.mája 2018 v areáli Gitarového múzea spojené s výstavou "retro" predmetov z obdobia komunizmu, kvízom pre dospelých a celodenným programom.

100 rokov futbalu v Sobranciach

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia založenia organizovaného futbalu v meste Sobrance spojená s výstavou fotografií a krstom publikácie o miestnom futbale.


Osobnosti Sobraniec  

28.októbra 2018 sme na miestnom cintoríne umiestnili informačné tabule o známych osobnostiach pôsobiacich v meste a okolí, pochovaných na cintoríne v Sobranciach.

 

Retro Deň detí 


1.júna 2019 sme pokračovali pod úspešnou značkou "retro" a po minuloročnom Retro 1.máji sme rok 2019 venovali deťom. 

Regionálna dejepisná súťaž Stopy


Medzi základné ciele nášho združenia patrí prebudenie záujmu o regionálnu históriu. Práve z toho dôvodu sme vytvorili projekt - Regionálnu dejepisnú súťaž Stopy, vďaka ktorej by žiaci a študenti škôl v blízkom okolí mohli prostredníctvom vlastných výskumných projektov poznávať dejiny svojho mesta, či obce. Prvý ročník súťaže sme venovali 75. výročiu oslobodenia Sobraniec a regiónu. Štyri žiacke výskumné tímy zo ZŠ s MŠ Porúbka, z Gymnázia Sobrance, SOŠ Sobrance a ZŠ Komenského 6 Sobrance vytvorili krásne projekty, ktoré si vzájomne odprezentovali na spoločnom stretnutí 22.11.2019. Príbeh vojaka, ktorý padol v katastri ich rodnej obce v podaní šikovných mladých historikov z Porúbky, spomienky pamätníkov udalostí zozbierané študentmi gymnázia, pátranie po zaniknutej izbe revolučných tradícií na škole na ZŠ Komenského 6, či príbeh židovského chlapca zo Sobraniec, ktorý prežil holokaust pripomenutí študentmi SOŠ Sobrance nám dávajú nádej, že prežité nebude zabudnuté. 

Krása ikon

Ikony nazývajú "napísaným evanjeliom". Sú typickým prejavom duchovnosti východných kresťanských cirkví a dodnes ich môžeme vidieť v chrámoch gréckokatolíckej či pravoslávnej cirkvi. Naše občianske združenie prinieslo kúsok "krásy ikon" aj obyvateľom obce Koromľa, kde členka nášho OZ Paula Zoľaková urobila výklad o histórii ikon a najmä o technike ich tvorby, ktorej sa sama už niekoľko rokov venuje. 

Charitatívna zbierka pre deti z miestnych detských domovov Srdce v balíčku 

Po "covidovej" pauze sme v zbierke pokračovali druhým ročníkom v roku 2022. 

Rok 2020 nebol pre nás veľmi radostný. Z médií i z bežných rozhovorov sa na nás valili zlé správy a my sme si často povedali, že všetok ten negativizmus musíme vyvážiť čímsi pozitívnym a tak sme v spolupráci s Mestom Sobrance a Centrom voľného času Zvonček v Sobranciach zorganizovali zbierku Srdce v balíčku. Chceli sme urobiť radosť deťom, ktoré žijú v našom meste, ale nemajú svoje vlastné rodiny a sú v opatere Centra pre deti a rodiny. S týmito detičkami sme sa stretli už na našom Retro Dni detí, kde sme časť z nich privítali.

Boli sme milo prekvapení ústretovosťou a úprimnosťou množstva ľudí, ktorí nám stále nosia  pre detičky krásne darčeky, keďže naša zbierka trvá až do 11.12.2020.

Potom darčeky pobalíme do balíčkov podľa toho, aby vyhovovali konkrétnym deťom podľa zoznamu, ktorý sme dostali z Centra. Veríme, že prinesú deťom veľa radosti. A všetkým štedrým darcom ďakujeme. 

Židovský cintorín v Sobranciach 


Na Slovensku je zachovaných viac ako 690 židovských cintorínov. Mnohé boli zničené vandalmi, rozkradnuté a natrvalo poznačené zubom času. Pre nás sú však cenným historickým svedectvom, tichou spomienkou na početné židovské komunity, ktoré tu kedysi žili a dnes ich už niet. 

Naše OZ sa už niekoľko rokov stará o židovský cintorín v Sobranciach, ktorý leží pri ceste do neďalekých Sobraneckých kúpeľov. Pomníky na ňom boli čiastočne poničené, čiastočne za roky schátrali. Napriek tomu je pomerne dobre zachovaný a patrí medzi najstaršie historické pamiatky mesta. Rastú na ňom staré stromy, ktoré postupne vysychajú a sú ohrozením. Cintorín je potrebné niekoľkokrát ročne kosiť, čo zatiaľ hradíme z vlastných zdrojov. Sme radi, že sa nám k cintorínu podarilo umiestniť informačnú tabuľu, ktorá ponúka zopár informácií o zaniknutej židovskej komunite v Sobranciach. Kiež by sa dalo urobiť viac... 

Villa Szobránc pre Ukrajinu

Prvé hodiny vojnového konfliktu na Ukrajine pre nás znamenali jedno - je potrebné pomôcť ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. 

Vo Vyšnom Nemeckom sme strávili niekoľko týždňov. V našom dobrovoľníckom stánku sme podávali čaj, kávu, kakao, polievky, jedlo, hygienické potreby a rôzne iné potrebné veci. Doteraz pomáhame tam, kde je to potrebné. Vďaka všetkým dobrým ľuďom, čo doteraz pomáhajú nám.